Impresszum

A Protechtor brand a STYELRS Kft. szellemi terméke.

Azzal, hogy Ön belép jelen oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket. A jelen oldalon található tartalom a STYLERS Kft. (székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11. 2.em., cégjegyzékszám: 01-09-181167, adószám: 22910323-2-41, képviseli: Laczkó Gábor ügyvezető) szellemi tulajdona, tilos bármely részt kivágni, tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jelen oldal tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik. A jelen oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az itt szereplő tartalom bármely részének további terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A jelen oldalon lévő információkat átvenni csak hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Jelen oldal pontos információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal a fenti társaság.